Predmet: Základné informácie k zmenám zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa týkajú zmlúv uzatváraných na diaľku (nákup cez internetové obchody)

Predmet: Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol schválený 

Predmet: Používanie ERP (elektronických registračných pokladní) pri predaji prostredníctvom eshopov 

Predmet: Novela zákona o zbraniach a strelive č. 92/2010

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR