Čo je to certifikácia e-shopu? 

Je to proces, ktorým musí prejsť e-shop, aby získal Certifikát Internetového E-SHOPU a mohol na svojich stránkach používať logo Tento e-shop je certifikovaný. Certifikáciu je preto možné chápať aj ako postup, ktorým prevádzkovateľovi e-shopu poskytujeme ubezpečenie, že obchodné a reklamačné podmienky a spôsob vykonania nákupu sú v súlade s Pravidlami certifikácie a teda v súlade s platnou legislatívou. Certifikáciou nazývame celý postup v zmysle Pravidiel certifikácie, pri ktorej kontrolujeme všetky náležitosti v súlade s Pravidlami certifikácie. Predbežným výsledkom je výstup (dokument), s konkrétnym návrhom na úpravu, doplnenie alebo vymazanie údajov v obchodných a reklamačných podmienkach, ale i informácie o programátorskej časti e-shopu. 

 

Koľko stojí certifikácia? 

Certifikácia pre prvý rok stojí 60 €, pričom certifikát je platný 365 dní od jeho udelenia a k tejto cene už NIE SÚ zarátavané žiadne ďalšie poplatky (napr. za opakovanú kontrolu, resp. analýzu s návrhmi a podobne). Cena je teda konečná. Pre predĺženie platnosti certifikátu je už znížený poplatok a to vo výške 45 € na ďalší rok (365 dní). 

 

Prečo mať e-shop certifikovaný? 

Zákony neukladajú povinnosť prevádzkovateľom spraviť si certifikáciu e-shopu, je to na jeho dobre vôli a prejave mať informácie na stránke aktuálne a zároveň získavať prístup k legislatívnym zmenám v zrozumiteľnej forme a bez nutnosti sledovania zmien, nakoľko klientov informujeme o zmenách legislatívy. 

Na základe nášho prieskumu cca. 95 % e-shop nespĺňa zákonom predpísané požiadavky a v prípade kontroly by SOI ako príslušný orgán mohol udeliť prevádzkovateľovi pokutu až do výšky 66 387 €. Preto cieľom certifikácie je aj navrhnutie úprav v obchodných a reklamačných podmienkach. 

Certifikáciou okrem iného aj istotu, že certifikovaný e-shop je v súlade s platnou legislatívou. naším klientom taktiež poskytujeme odporúčania a rady ako aj vysvetlenia zákonov. 

 

Nami certifikovaný e-shop, po úspešnom vykonaní certifikácie získava: 

  • istotu o tom, že e-shop spĺňa všetky zákonmi ustanovené požiadavky a informačné povinnosti z nich vyplývajúce, nakoľko súčasťou certifikácie je aj poskytnutie návrhov na úpravu, 
  • zvýšenie dôveryhodnosti Vášho e-shopu, 
  • e-mailové notifikácie zmien zákonov s analýzou a informáciami, ako je prípadnú úpravu právnych predpisov zakomponovať do podmienok a postupov e-shopu, 
  • právo používať logo "Tento e-shop je certifikovaný. nakupujbezpecne.sk", 
  • zverejnenie v Zozname certifikovaných e-shopov,
  • označenie prevádzok logom na dverách bez obmedzenia počtu označených nálepiek, 
  • zvýšenie návštevnosti stránky e-shopu, 
  • prístup k dokumentom a návodom pre prevádzkovateľov e-shopov, 
  • prístup k príručke na spracúvanie osobných údajov v e-shope vrátane vzorovo vyplnených dokumentov, 
  • poradenstvo týkajúce sa prevádzkovania internetového obchodu. 

Naša práca nekončí udelením certifikátu, Našou snahou je aktívne sa podieľanie sa pri vzdelávaní prevádzkovateľov e-shopov, poskytovaním im právneho servisu počas celej doby platnosti certifikátu v súlade s Pravidlami certifikácie. V rámci zabezpečenia kvality poskytovaných služieb a dôveryhodnosti udeleného certifikátu, vykonávame u klientov aj náhodné kontroly niekoľkokrát ročne. 

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR 

 

Uložiť
Cookies nastavenia
Používame súbory cookies na na zlepšienie vášho zážitku z našej stránky. Ak si neželáte ukladať tieto súbory môžete ich odmietnuť ale stránka sa Vám nemusí korektne zobrazovať.
Akceptovať všetky
Zamietnuť všetky
Analytics
Nástroj na meranie správania užívateľov a pochopenie čo návštevníkov zaujíma.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť