Primárnym cieľom certifikácie je:

 • vykonať kontrolu a navrhnúť opravu súčasného znenia obchodných podmienok a reklamačných podmienok, aby boli v súlade s platnou legislatívou, resp. klienti môžu využiť nami vypracované vzorové dokumenty a tieto použijú na svojej stránke
 • vykonať kontrolu splnenia ostatných zákonných náležitosti prostredníctvom fiktívneho nákupu, ktorý zahŕňa vytvorenie objednávky, kontrolu náležitosti na stránke a kontrolu náležitostí v potvrdení o prijatí objednávky.

Certifikáciu je preto možné chápať aj ako postup, ktorým poskytujeme prevádzkovateľovi ubezpečenie, že ním používané obchodné podmienky, reklamačné podmienky a spôsob vykonania nákupu sú v zhode s Pravidlami certifikácie a teda s legislatívou. 

 

Nami certifikovaný e-shop, po úspešnom vykonaní certifikácie získava: 

 • istotu o tom, že e-shop spĺňa všetky zákonmi ustanovené požiadavky a informačné povinnosti z nich vyplývajúce, nakoľko súčasťou certifikácie je aj poskytnutie návrhov na úpravu, 
 • zvýšenie dôveryhodnosti Vášho e-shopu, 
 • e-mailové notifikácie zmien zákonov s analýzou a informáciami, ako je prípadnu úpravu právnych predpisov zakomponovať do podmienok a postupov e-shopu, 
 • právo používať logo "Tento e-shop je certifikovaný. nakupujbezpecne.sk", 
 • zverejnenie v Zozname certifikovaných e-shopov,
 • označenie prevádzok logom na dverách bez obmedzenia počtu označených nálepiek, 
 • zvýšenie návštevnosti stránky e-shopu, 
 • prístup k dokumentom a návodom pre prevádzkovateľov e-shopov, 
 • prístup k príručke na spracúvanie osobných údajov v e-shope vrátane vzorovo vyplnených dokumentov, 
 • prístup k zľavám, ktoré ponúkajú naši partneri,
 • poradenstvo týkajúce sa prevádzkovania internetového obchodu. 

 

Hľadajte takého logo na e-shope, ktoré odkazuje na našu stránku so zoznamom certifikovaných prevádzkovateľov e-shopov, ktoré je zárukou, že e-shop spĺňa všetky zákonné náležitosti. 

 

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR 

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline