GDPR (angl. General Data Protection Regulation) je Nariadením EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, pričom toto nariadenie zároveň ruší pôvodné nariadenie o ochrane údajov (95/46/ES).

Nariadenie bude účinné od 25. mája 2018. 

Spoločnosť nakupujbezpecne.sk, s.r.o. plánuje v priebehu roka (cca. február 2018) zverejniť základné zmeny v tejto sekcii aj väčšiu analýzu v klientskej sekcii, ktorá je určená pre naších klientov. Národná rada Slovenskej republiky na svojej schôdzi zo dňa 30. novembra 2017 schválila nový Zákon o ochrane osobných údajov, ktorý implementuje Smernicu. 

 

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR