GDPR (angl. General Data Protection Regulation) je Nariadením EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, pričom toto nariadenie zároveň ruší pôvodné nariadenie o ochrane údajov (95/46/ES).

Nariadenie bude účinné od 25. mája 2018. 

Spoločnosť nakupujbezpecne.sk, s.r.o. zverejnila vo štvrtok 14. apríla 2018 pre svojích klientov Príručku spracúvania osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. Príručka je dostupná v klientskej sekcii. Nakoľko momentálne ešte nie je dostupná metodika k niektorým častiam zákona, Príručka momentálne obsahuje iba informácie podľa zákona. 

Prosíme klientov aby svoje otázky smerovali iba prostredníctvom e-mailu. Odpovede zverejníme (doplníme) vždy v pondelok v aktualizovanom znení tejto príručky. 

 

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR 

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline