Spoločnosť nakupujbezpecne.sk, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá poskytuje kompletné služby pre prevádzkovateľov INTERNETOVÝCH OBCHODOV v Slovenskej republike a Českej republike.

 

"Ignorantia juris non excusat."

 

 

 

Dňa 13. júna 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 102/2014 Z.z., ktorým okrem iného bol aj zrušený zákon č. 108/2000 Z.z. Nový zákon zmenil práva a povinnosti ako i prevádzkovateľov e-shopov tak aj spotrebiteľov. Nami pripravené podklady reflektujú na túto zmenu legislatívy. Ak máte záujem dozvedieť sa viac, kontaktujte nás. Zároveň nami vypracované dokumenty obsahujú aj informácie súvisiace so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. 

 

Taktiež prevádzkujeme aj certifikáciu e-shopov, ktorej cieľom je vykonať kontrolu podmienok nákupu zo strany spotrebiteľa, všeobecných obchodných podmienok ako i reklamačných podmienok prevádzkovateľa ako aj iných náležitosti e-shopu na základe nami vydaných Pravidiel certifikácie v súlade s platnou legislatívou. Výsledkom certifikácie je vždy udelenie certifikátu, ktorému však predchádza návrh na úpravu a vykonanie zmien, pričom tento je priamo súčasťou certifikácie a teda aj ceny za certifikáciu.  

 

Aby sme vedeli vykonať certifikáciu čo najdôkladnejšie sú pre nás východiskom aj rozhodnutia jednotlivých inšpektorátov (dozorných orgánov). Slovenská obchodná inšpekcia, ako príslušný kontrolný orgán, môže prevádzkovateľovi E-SHOPU udeliť pokutu za nesplnenie si napr. informačných povinností alebo za konanie v rozpore s príslušnými zákonmi. To platí i v prípade nesprávnych postupov, napr. pri uplatňovaní reklamácií spotrebiteľmi a podobne. Našou úlohou preto nie je len navrhnutie vhodných úprav obchodných a reklamačných podmienok, ale i poskytovať rady prevádzkovateľom pri rôznych situáciách, ktoré sú definované v zákonoch a poskytovať aj výklad týchto zákonov. 

 

Nakoľko je naša činnosť predovšetkým o práci s ľuďmi poskytujeme samozrejme i poradenstvo spotrebiteľom , ktorí sa domnievajú porušenia svojich práv. 

 

Všetky nami certifikované e-shopy sú uvedené v Zozname certifikovaných e-shopov a zároveň na svojich stránkach používajú nižšie vyobrazené logo. Kupujúci si pravosť užívania loga môžu overiť práva v Zozname certifikovaných e-shopov

 

certifikovany e-shop

 

Nakoľko inšpektori SOI pri riešení spotrebiteľských podnetov alebo na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolujú prevádzkovateľa e-shopu, zameriavajú sa predovšetkým aj na všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky, ktoré si vytlačia a takýmto spôsobom ľahko zistia skutkový stav v čase kontroly. Inšpektori v podmienkach kontrolujú zákonom stanovené náležitosti, ktoré musia byť v každých obchodných podmienkach internetového obchodu obsiahnuté, pričom obchodné podmienky a aj reklamačné podmienky nesmú byť v nesúlade s aktuálne platnou legislatívou. Ak inšpektori zistia, že zákonné požiadavky nie sú obsiahnuté v podmienkach, udeľujú sankcie vyjadrené v peňažnej pokute a zároveň prevádzkovateľovi i uložia povinnosť zjednať nápravu. 

 

Na našom trhu ostatnú dobu vzniklo niekoľko subjektov, ktoré poskytujú podobné činnosti ako poskytuje naša spoločnosť. Dávame však klientom na zváženie ich služby a to predovšetkým z dôvodu, že existuje podozrenie, že tieto subjekty skopírovali obsah našich stránok v podobnom znení resp. s malými úpravami publikujú tieto články na svojich stránkach alebo skopírovali obsahovú náplň nami vytvorených formulárov pre odstúpenie od zmluvy alebo pre uplatnenie reklamácie. Tieto činnosti sú zo strany konkurencie neserióznymi praktikami, avšak usvedčujú nás len o skutočnosti, že nami publikované články a formuláre sú kvalitné.

 

 

 

 

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR 

 

Uložiť
Cookies nastavenia
Používame súbory cookies na na zlepšienie vášho zážitku z našej stránky. Ak si neželáte ukladať tieto súbory môžete ich odmietnuť ale stránka sa Vám nemusí korektne zobrazovať.
Akceptovať všetky
Zamietnuť všetky
Analytics
Nástroj na meranie správania užívateľov a pochopenie čo návštevníkov zaujíma.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť