Zákony

Stiahnite si tento zákon v PDF

391/2015 Z. z.

Zákon

z 12. novembra 2015 

 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stiahnite si tento zákon v PDF

102/2014 Z.z.

ZÁKON

z 25. marca 2014

o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stiahnite si tento zákon v PDF

250/2007 Z.z.

ZÁKON

z 9. mája 2007


o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Stiahnite si tento zákonník v PDF

40/1964 Zb.

Občiansky zákonník

z 26. februára 1964

Stiahnite si tento zákon v PDF

266/2005 Z.z.

ZÁKON

z 24. mája 2005

 

o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stiahnite si túto vyhlášku v PDF

21/2012 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 10. januára 2012,

 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, 
o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej 
prepravy a o spôsobe reklamácie

Stiahnite si tento zákon v PDF

22/2004

Z Á K O N

z 3. decembra 2003

 

o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

Stiahnite si tento zákon v PDF

122/2013 Z. z.

Zákon

z 30. apríla 2013

 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR 

 

Uložiť
Cookies nastavenia
Používame súbory cookies na na zlepšienie vášho zážitku z našej stránky. Ak si neželáte ukladať tieto súbory môžete ich odmietnuť ale stránka sa Vám nemusí korektne zobrazovať.
Akceptovať všetky
Zamietnuť všetky
Analytics
Nástroj na meranie správania užívateľov a pochopenie čo návštevníkov zaujíma.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť