Čo je to certifikácia e-shopu? 

Je to proces, ktorým musí prejsť e-shop, aby získal Certifikát Internetového E-SHOPU a mohol na svojich stránkach používať logo Tento e-shop je certifikovaný. Certifikáciu je preto možné chápať aj ako postup, ktorým prevádzkovateľovi e-shopu poskytujeme ubezpečenie, že obchodné a reklamačné podmienky a spôsob vykonania nákupu sú v súlade s Pravidlami certifikácie a teda v súlade s platnou legislatívou. Certifikáciou nazývame celý postup v zmysle Pravidiel certifikácie, pri ktorej kontrolujeme všetky náležitosti v súlade s Pravidlami certifikácie. Predbežným výsledkom je výstup (dokument), s konkrétnym návrhom na úpravu, doplnenie alebo vymazanie údajov v obchodných a reklamačných podmienkach, ale i informácie o programátorskej časti e-shopu. 

 

Koľko stojí certifikácia? 

Certifikácia pre prvý rok stojí 60 €, pričom certifikát je platný 365 dní od jeho udelenia a k tejto cene už NIE SÚ zarátavané žiadne ďalšie poplatky (napr. za opakovanú kontrolu, resp. analýzu s návrhmi a podobne). Cena je teda konečná. Pre predĺženie platnosti certifikátu je už znížený poplatok a to vo výške 45 € na ďalší rok (365 dní). 

 

Prečo mať e-shop certifikovaný? 

Zákony neukladajú povinnosť prevádzkovateľom spraviť si certifikáciu e-shopu, je to na jeho dobre vôli a prejave mať informácie na stránke aktuálne a zároveň získavať prístup k legislatívnym zmenám v zrozumiteľnej forme a bez nutnosti sledovania zmien, nakoľko klientov informujeme o zmenách legislatívy. 

Na základe nášho prieskumu cca. 95 % e-shop nespĺňa zákonom predpísané požiadavky a v prípade kontroly by SOI ako príslušný orgán mohol udeliť prevádzkovateľovi pokutu až do výšky 66 387 €. Preto cieľom certifikácie je aj navrhnutie úprav v obchodných a reklamačných podmienkach. 

Certifikáciou okrem iného aj istotu, že certifikovaný e-shop je v súlade s platnou legislatívou. naším klientom taktiež poskytujeme odporúčania a rady ako aj vysvetlenia zákonov. 

 

Nami certifikovaný e-shop, po úspešnom vykonaní certifikácie získava: 

  • istotu o tom, že e-shop spĺňa všetky zákonmi ustanovené požiadavky a informačné povinnosti z nich vyplývajúce, nakoľko súčasťou certifikácie je aj poskytnutie návrhov na úpravu, 
  • zvýšenie dôveryhodnosti Vášho e-shopu, 
  • e-mailové notifikácie zmien zákonov s analýzou a informáciami, ako je prípadnú úpravu právnych predpisov zakomponovať do podmienok a postupov e-shopu, 
  • právo používať logo "Tento e-shop je certifikovaný. nakupujbezpecne.sk", 
  • zverejnenie v Zozname certifikovaných e-shopov,
  • označenie prevádzok logom na dverách bez obmedzenia počtu označených nálepiek, 
  • zvýšenie návštevnosti stránky e-shopu, 
  • prístup k dokumentom a návodom pre prevádzkovateľov e-shopov, 
  • prístup k príručke na spracúvanie osobných údajov v e-shope vrátane vzorovo vyplnených dokumentov, 
  • poradenstvo týkajúce sa prevádzkovania internetového obchodu. 

Naša práca nekončí udelením certifikátu, Našou snahou je aktívne sa podieľanie sa pri vzdelávaní prevádzkovateľov e-shopov, poskytovaním im právneho servisu počas celej doby platnosti certifikátu v súlade s Pravidlami certifikácie. V rámci zabezpečenia kvality poskytovaných služieb a dôveryhodnosti udeleného certifikátu, vykonávame u klientov aj náhodné kontroly niekoľkokrát ročne. 

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR 

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline