Naša spoločnosť poskytuje služby Registračnej autority v zmysle Zákona 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre spoločnosť Disig, a.s.

Poskytujeme nasledovné služby:

 • vydanie zdokonaleného elektronického podpisu pre FO alebo zamestnanca PO (na stránke https://eidas.disig.sk/sk/poskytovatel/certifikacna-autorita/generovanie-ziadosti/ si vygenerujete žiadosť, ktorú nám následne zašlete na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., pričom ak budete chcieť uvádzať aj názov zamestnávateľa, musíte nám doručiť k vydaniu Súhlas zamestnávateľa, ktorého vzor Vám na vyžiadanie zašleme e-mailom - cena certifikátu je 16,67 € bez DPH / 1 rok. Tento certifikát sa vydáva iba na jeden rok.   
 • vydanie zdokonalenej elektronickej pečate (na stránke https://eidas.disig.sk/sk/poskytovatel/certifikacna-autorita/generovanie-ziadosti/ si vygenerujete žiadosť, ktorú nám následne zašlete na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., pri osobnej návšteve musí byť prítomný štatutárny orgán spoločnosti alebo sa može nechať zastupovať na základe plnomocestva - cena pečate  je 16,67 € bez DPH / 1 rok. Tento certifikát sa vydáva iba na jeden rok.
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis slúži pre FO, nakoľko jeho súčasťou je rodné číslo užívateľa, pričom tento certifikát je uložený na čipovej karte (cena 39,17 € bez  DPH).  

Certifikát vieme vydať na obdobie 1 až 3 roky, pričom cena je 21,67 € bez DPH  / 1rok, resp. 43,33 € bez DPH pre certifikát na 2 roky alebo 65 € bez DPH s platnosťou na 3 roky, 

 • vydanie mandátneho cerfitifkátu slúži na overenie zamestnanca orgánu verejnej moci, pričom obsahuje IČO organizácie a môže byť vydaný iba oprávneným osobám podľa oprávnení NBÚ. Tieto certifikáty ukladáme na čipovú kartu (cena 39,17 € bez  DPH).

Certifikát vieme vydať na obdobie 1 až 3 roky, pričom cena je 30 € bez DPH pre certifikát na 1 rok, 59 € bez DPH pre certifikát s platnosťou 2 roky a 88 bez DPH pre certifikát s platnosťou 3 roky, Tieto certifikáty su určené riaditeľom škôl, primátorom, advokátom, prokurátorom, sudcom, zamestnanom okresných úradov a pod.

 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať je vydávaný pre právnické osoby a orgány verejnej moci. Tento certifiktár ukladáme na čipovú kartu (cena 39,17 € bez  DPH) alebo pre vybrané subjekty v HSM module  (upozorňujeme, že poradenstvo pre HSM NEPOSKYTUJEME) a odporúčame vám túto pečať mať uloženú na čipovej karte.

Pečat môže mať dĺžku 1 až 3 roky, pričom cena je 24,92 € bez DPH pre certifikát na 1 rok, 48,75 € bez DPH pre certifikát s platnosťou 2 roky a 72,00 € bez DPH pre certifikát s platnosťou 3 roky. tento certifikát vydávame predovšetkým pre Mestá, obce, školy a iné právnické osoby

 • naše služby poskytujeme aj priamo u zákazníka tzv. mobilná registračná autorita cena tejto služby je 30 € bez DPH plus cestovné náklady vo výške 0,55 € bez DPH / kilometer (ráta sa iba cesta z Popradu do miesta stretnutia)
 • inštalácia programov pre funkčnosť certifikátov  je v cene 20 € bez DPH. 
 • školenie k používaniu služieb je spoplatnené sumou 60 € bez DPH / hodina
 • konzultácie a poradenstvo - 30 € bez DPH / 30 min. pričom sa účtuje aj každá začatá polhodina
 • je možné si u nás zakúpiť aj čítačku pre čipové karty v cene 12,50 € bez DPH. 

 

Čo je potrebné predložiť pri vydávaní certifkátov? 

 • primárny doklad totožnosti 
 • sekundárny doklad totožnosti 
 • splnomocnenie / poverenie ak zastupujete inú osobu alebo konateľa (pripravené tlačivo Vám zašleme e-mailom)
 • súhlas zamestnávateľa v prípade ak sa vydáva certifikát v ktorom má byť uvedený obchodný názov zamestnváateľa ak nebude pritomný konateľ
 • zriaďovaciu listinu a jej dodatky a to vyhotovené kópie a originál k nahliadnutiu pre vykonanie overenia pravosti (poplatok za vyhotovovanie kópií ak ich neprinesie klient je 0,10 € bez DPH za každú stranu) - iba pre mandátny certifikát, 
 • menovaciu listinu do funkcie alebo iný doklad podľa Zoznamu oprávnený NBÚ a to originál a aj vyhotovenú kópiu pre overenie pravosti  (poplatok za vyhotovovanie kópií ak ich neprinesie klient je 0,10 € bez DPH za každú stranu) - iba pre mandátny certifikát, 

 

Dohodnutie stretnutia je možné telefonicky na 0944 111 530 resp. 0908 801 847, pričom služby primárne poskytujeme v sídle našej spoločnsoti na ul. Na letisko 2088/15, 05801 Poprad a to v pondelok - streda a piatok v doobedných hodinách. 

Naše kancelárie nájdete: Na letisko 2088/15, 05801 Poprad - GPS na parkovacacie miesto: 49°03'54.0"N 20°16'57.5"E resp. 49.065003, 20.282645 

 

Pre naších klientov máme vyhradené aj nižšie vyobrazené parkovacie miesto s označením "nakupujbezpecne":

 

Pre naších klientov poskytujeme aj vzdialenú podporu prostredníctvom pgrogramu AMMYY v3, ktorý si TU môžete stiahnuť. 

 

 

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR