Predmet: Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol schválený 

Stiahnite si celú tlačovú správu vo formáte PDF

Vláda Slovenskej republiky dňa 11.12.2013 schválila návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto zákonom sa zruší pôvodný zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Na základe aj našich pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní zákonodarca ustúpil z rozšírenia definície pojmu spotrebiteľ aj o spoločenstvo vlastníkov bytov. Taktiež zapracoval aj iné navrhované pripomienky.

V rámci zásadných zmien je predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy na 14 kalendárnych dní ako aj upravenie práv a povinností spotrebiteľov pri odstúpení od zmluvy. Bližšie podrobnosti je možné prezrieť si v návrhu zákona.

Vládny návrh zákona teraz bude predložený Národnej rade Slovenskej republiky na legislatívny proces a jeho definitívne prijatie v treťom čítaní, ktoré sa predpokladá najskôr na február 2014.

Po schválení zákona plánujeme niekoľko školení na území Slovenska pre všetkých záujemcov k schválenému zneniu zákona s informáciami o právnych aspektoch a dopadoch tohto zákona na prevádzkovateľov e-shopov spolu s ostatnými prináležiacimi zákonmi.

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR