Predmet: Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol schválený 

Stiahnite si celú tlačovú správu vo formáte PDF

Vláda Slovenskej republiky dňa 11.12.2013 schválila návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto zákonom sa zruší pôvodný zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Na základe aj našich pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní zákonodarca ustúpil z rozšírenia definície pojmu spotrebiteľ aj o spoločenstvo vlastníkov bytov. Taktiež zapracoval aj iné navrhované pripomienky.

V rámci zásadných zmien je predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy na 14 kalendárnych dní ako aj upravenie práv a povinností spotrebiteľov pri odstúpení od zmluvy. Bližšie podrobnosti je možné prezrieť si v návrhu zákona.

Vládny návrh zákona teraz bude predložený Národnej rade Slovenskej republiky na legislatívny proces a jeho definitívne prijatie v treťom čítaní, ktoré sa predpokladá najskôr na február 2014.

Po schválení zákona plánujeme niekoľko školení na území Slovenska pre všetkých záujemcov k schválenému zneniu zákona s informáciami o právnych aspektoch a dopadoch tohto zákona na prevádzkovateľov e-shopov spolu s ostatnými prináležiacimi zákonmi.

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR 

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline