Došiel Vám tovar, ktorý ste si neobjednali?

Stalo sa už aj Vám, že v poštovej schránke našli balíček, na ktorom bolo Vaše meno? Po rozbalení Vás potešil napríklad holiaci strojček, alebo podobný tovar, ktorý ste si však neobjednali?

Avšak po prvotnom potešení ste si prezrali obsah zásielky podrobne a našli ste tam priloženú faktúru, alebo v priebehu niekoľkých dni Vám bola faktúra doručená poštou. V tomto prípade Vám odporúčame neplatiť za túto zásielku, keďže ste si ju neobjednali a odosielateľ využil len niektorú z verejne prístupných databáz (telefónne zoznamy alebo registrácie na niektorej internetovej stránke).

Nemáte dokonca ani povinnosť zasielať tovar spať odosielateľovi. Mnohokrát sa však stáva, že po neuhradení faktúry za tovar, ktorý ste si ani neobjednali, dodávateľ použije externú firmu, ktorá preňho vymáha nedoplatky, v tomto prípade Vám odporúčame obrátiť sa na Inšpektorát SOI s podaním podnetu, alebo na najbližšiu spotrebiteľskú organizáciu, kde je predpoklad, že uviduje viacero takýchto spotrebiteľských podnetov.

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR 

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline