V zmysle Pravidiel certifikácie vyplnené žiadosti o certifikáciu e-shopu spracúvame a potvrdzujeme minimálne raz za dva týždne. Potvrdenie obsahuje okrem iného aj pridelené číslo konania certifikácie a spolu s týmto zasielame aj zálohovú faktúru na úhradu za certifikáciu. Do niekoľkých minút zároveň príde aj druhý e-mail s prihlasovacími údajmi do klientskej zóny, avšak tieto nie sú aktívne dokým nespárujeme úhradu za certifikáciu. 

 

Minimálne dvakrát týždenne vykonávame párovanie došlých úhrad za certifikácie. Po prijatí úhrady klientom zašleme zúčtovaciu faktúru (daňový doklad) s vyčíslenou DPH avšak so sumou na úhradu vo výške 0 €, nakoľko certifikácia je už uhradená s informáciou, že boli aktivované prístupové údaje do klientskej zóny. 

 

Zároveň certifikované e-shopy od nás získavajú nálepku formátu A6 na označenie prevádzky / prevádzok tak ako je vyobrazená na obrázku. Klienti pri žiadosti o certifikáciu vypĺňajú počet nálepiek, ktoré im máme bezplatne zaslať. 

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR 

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline