Nakoľko predmetom certifikácie je aj navrhnutie vhodných úprav podľa platnej legislatívy, ak zistíme nedostatky, našich klientov upozorníme na tieto nedostatky. 

 

Ak klienti žiadajú o kontrolu ich súčasných obchodných a reklamačných podmienok v prípade nedostatkov naším výstupom je tzv. červené more s vyznačením chýb a návrhom na ich úpravu, tak ako to je vyznačené na vedľajšom obrázku. Klienti takto majú prehľad o zmenách, ktoré sme im v dokumentoch vykonali a zároveň aj nové navrhované znenie, ktoré im odporúčame použiť. 

 

V prípade, že nastane situácia a klientovi sú zaslané informácie k potrebe úprav, po ich zapracovaní nás kontaktuje e-mailom so žiadosťou o opakovanú bezplatnú kontrolu e-shopu s cieľom udelenia certifikátu. 

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR 

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline