Výsledkom certifikácie je udelenie CERTIFIKÁTU a zverejnenie v Zozname certifikovaných e-shopov.

 

Po zverejnení klientom zasielame aj v papierovej forme samotný certifikát vrátane dokumentácie akou sú faktúry v papierovej forme nakoľko niektorí klienti požadujú zaslať faktúry aj v papierovej forme hoci používame zaručený elektronický podpis na podpisovanie elektronických faktúr, zaužívali sme si teda, že s certifikátom zašleme aj faktúry v papierovej forme. Tieto faktúry už klienti neuhrádzajú, nakoľko sú v plnej výške uhradené. 

 

Udelením certifikátu sa však naša činnosť nekončí a v priebehu platnosti vykonávame náhodné kontroly v e-shopoch aby sme zabezpečili dôveryhodnosť udeleného certifikátu. 


Samozrejme že počas platnosti certifikátu sa na nás obracajú klienti so žiadosťami o stanovisko alebo odporúčanie, ktoré majú poskytované v balíku certifikácie. 

 

 

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR